سه‌شنبه 17 بهمن 1391 @ 17:38

داغ سیالات

از این تریبون نفرت خود را اعلام میکنم؛ از همه ی :


اسب ها

چتر به دست ها

شخص شخیص زاکربرگ

کسایی که پشت سر خودشون چراغ ها رو خاموش نمی کنن

کسایی که به فکر گرمای اتاق، زمین وپنجره نیستن

کسایی که بدون توجه شیر آب رو باز میذارن

 و تمام دست اندرکاران آن مجموعه


یکی از اعضای انجمن حمایت از خران