چهارشنبه 18 بهمن 1391 @ 23:18

استاد که شدم ...

در پست های مربوط به "استاد که شدم..." چیزاهایی رو مینویسم که می خوام یادم بمونه. این موارد میتونه مربوط به هر نکته ای از زندگی باشه. استاد هم، همیشه مصداق استاد دانشگاهی نیست. معلم، آموزگار یا ...