پنج‌شنبه 19 بهمن 1391 @ 20:54

استاد که شدم ...

استاد که شدم برای اینکه دانشجوهام بتونن خارج از دانشگا بهم دسرسی داشته باشن، یه راه ارتباطی میذارم!!!