چهارشنبه 25 بهمن 1391 @ 21:46

استاد که شدم ...


استاد که شدم بعد از 5 ترم که دانشجو با روند کاریم کاملا آشنا شده و میدونه چه جوری باید درس بخونه ؛ سوالای امتحانی رو 180 درجه نمی چرخونم که بخوام بعد امتحان با خنده بگم خواستم یه کم حالتونو بگیرم!!!