چهارشنبه 25 بهمن 1391 @ 21:47

استاد که شدم ...

استاد که شدم یادم می مونه که فرق هست بین کسی که درس خونده و درس نخونده...