سه‌شنبه 8 اسفند 1391 @ 18:29

استاد که شدم ...

استاد که شدم می دونم که: 

یه آدم نسبتاً محترم یک بار مشکلشو باهام در میون میذاره...

یه آدم پررو کچلم میکنه!