جمعه 11 اسفند 1391 @ 09:18

استاد که شدم ...

استاد که شدم با صدای بلند تو کلاس درس میدم

حواسم به این هست که من یه خانمم و دانشجوهام سنشون از من کمتره و در هر صورت سرشار از نیاز های انسانی (منظورم ناز و اداهای استادهای خانم... و البته نگاه های استاد های آقا)