دوشنبه 21 اسفند 1391 @ 11:27

اولین تجربه ی ...

دم عیدی با دو تا از دوستام خواستیم کاری بهاری انجام بدیم. تصمیم گرفتیم تخم مرغ عید درست کنیم، که هم خودمون دور هم خاطره ای داشته باشیم و هم ایده هامون رو به اجرا در بیاریم..

درست کردنشون زحمت داشت و برای فروششون هم خودمون اقدام کردیم. من شخصا بامخالفت شدید چن تا از دوستان مواجه شدم ولی خب چون حرفاشون از نظره من اصلا منطقی نبود نتونستن منصرفم کنم. رضایت خودم و دوستام، از خودمون برام مهم تره. 

مینویسم که یادم بماند: لذت بخش ترینشون: دوتا خانمی که 6تای آخرو یه جا خریدن... انتظار فروش... خستگی شدید ناشی از یک ساعت و نیم وایسادن...آرزوهای خوب و موفقیت های که همه برامون داشتن... همه ی کسایی که ازمون خرید کردن آدمای خوش قلبی بودن که خوب بودنشون رو به سرعت بهمون نشون میدادن با لبخند ها و حرفای زیباشون