یکشنبه 20 مرداد 1392 @ 17:02

اما باش...

با توام
ای لنگر تسکین!
ای تکانهای دل!
ای آرامش ساحل!

با توام 
ای نور!
ای منشور!
ای تمام طیف‌های آفتابی!
ای کبود ِ ارغوانی! 
ای بنفشابی!
با توام ای شور، ای دلشوره‌ی شیرین!

با توام 
ای شادی غمگین!
با توام 
ای غم!
غم مبهم!

ای نمی‌دانم!

هر چه هستی باش!
اما کاش...
نه، جز اینم آرزویی نیست:
هر چه هستی باش!
اما باش!

*زنده یاد، قیصر امین پور*

*لینک: دانلود شعر زیبای قیصر امین پور، با صدای خودم  *

yon.ir/tCNX