سه‌شنبه 29 اسفند 1391 @ 21:47

سالی که نِکو خواهد بود

برایت رویاهایی آرزو میکنم تمام نشدنی

و آرزوهایی پرشور

که از میانشان چندتایی برآورده شود.

برایت آرزو میکنم که دوست داشته باشی

آنچه را که باید دوست بداری

و فراموش کنی

آنچه را که باید فراموش کنی.

برایت شوق آرزو میکنم. آرامش آرزو میکنم.

برایت آرزو میکنم دوام بیاوری

در رکود، بی تفاوتی و ناپاکی روزگار.

بخصوص برایت آرزو میکنم که خودت باشی


"آقای راد، تو جواب تبریک سال نو این متن زیبا رو برام گذاشته بودن. ممنونم ازشون"


سالتون نو...