سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1392 @ 16:23

عشق ناگزیر

من برای پنهان کردن تو صادقانه به همه دروغ میگویم

من روی صفحات خالی دفترم، بدون فاصله تو را مینوشتم 
و هر روز شعر هایم را به صندوق دلتنگی ام پست میکردم
خوب میدانم تا وقتی سرم به آسمان است و نگاهم به زمین
از تو جز یک نگاه کهنه چیز دیگری ندارم
نمی پرسی اما خودم میگویم
حالم خوب است
گاهی به زندگی فکر میکنم
گاهی فکر زندگی را از سرم بیرون میکنم
چه سود؟!!!
من که خوبم
حالم و تمام آنچه بر من گذشته خوب است
تو فکر من نباش
میدانی، گاهی فاصله ها چیزهای زیادی از ما میخواهند
چیزهایی مثل اعتراف به عشق های ناگزیر...

*لینک : دانلود متن بالا با صدای خودم (!) *


http://u2s.ir/FtUP7