جمعه 26 آبان 1391 @ 23:33

در چه حالی؟

 " مشغول دل " باش ...


نه " دل مشغول " ...


بیشترین غصه های ما از قصه های روزمره زندگی ست!!!