سه‌شنبه 5 دی 1391 @ 01:50

تشویش+آرامش+لبخند

قدر بدانامروز، بسیار روز با مصمایی بود.


میتونم ساعت ها راجع بهش حرف بزنم. با شوق و ذوق فراوان... دوست دارم با کلماتی کوتاه امروز رو بیشتر به تصویر بکشم اما انگار هنوز سکوت از من قدرتش بیشتره