پنج‌شنبه 5 بهمن 1391 @ 23:51

شبی که ...


ماه رو به روم نشسته


تنهاست


داره لبخند میزنه